تماس با ما

اصول کسب‌وکار و درباره کارالوک

کسب‎وکار ما بر پایه مدیریت صحیح و شفاف بنا نهاده شده‌ است. این كار، حفظ اعتماد به نام تجاری کارالوک و كاهش ریسك‌ها در زنجیره تامین و تقویت کسب و کارها و نیروهای کارآمد و کارا می‌باشد. ما با استفاده از اصول کسب‎وکار کارا، بر نحوه اجرای فعالیت‌هایمان نظارت می‌كنیم. این اصول پایه‌های فرهنگ، ارزش‌ها و خط‎مشی ایجاد ارزش‌های مشترك ما را تشكیل می‌دهند و توسط هیئت اجرایی ما بازبینی می‌شوند.

كلیه كاركنان ما، موظف به پیروی از اصول کسب‎وکار کنسرسیوم کارالوک هستند. این اصول هر روز از طریق ابزارها، فرآیندها، سیاست‌ها و قوانین کسب‎وکار مرتبط اجرا و نظارت می‌شوند. ما كاربرد و موثر بودن آنها را از طریق راه‌های متفاوت نظیر گروه بازرسان نظارتی خود پایش می‌كنیم. به منظور كمك به بهبود مستمر، ما رسماً متعهد به ارایه آموزش در رابطه با این اصول شده‌ایم.

با توجه به حجم بالای تماس ها، لطفا درخواست خود را به ایمیل Email :  info@karaloc.com و سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۰۲۶ ارسال نمایید و یا از طریق فرم ذیل اقدام نمایید.